JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová

 
advokátka se sídlem
Olbrachtova 599/8
29301 Mladá Boleslav

Právo obchodních společností a družstev

  1. posoudíme Váš podnikatelský záměr a doporučíme nejvhodnější formu podnikání
  2. založíme pro Vás vybraný typ společnosti či družstvo a zajistíme jejich zápis do obchodního rejstříku
  3. provedeme změny společností a družstev – změny sídla, rozšiřování předmětů podnikání, zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti, fúze, rozdělení a změny právní formy společnosti, jejich zrušení a likvidace
  4. zajistíme kompletní servis při převodech obchodních podílů
  5. zajistíme přípravu a organizaci valných hromad, členských schůzí
  6. v případě většího objemu prací či dlouhodobější spolupráce je vhodné tzv. paušální zastoupení (podrobnosti najdete zde)

samozřejmostí je pro nás poskytnutí komplexních služeb, které zajišťujeme v rámci dlouhodobé spolupráce s prověřenými subjekty (dle konkrétního případu se jedná o notáře, daňové specialisty či poradce, soudní znalce i odhadce)