JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová

 
advokátka se sídlem
Olbrachtova 599/8
29301 Mladá Boleslav

Půjčky a vymáhání pohledávek

- ke každému případu přistupujeme individuálně

- v případě, že se rozhodnete poskytnout někomu půjčku, upozorníme Vás na rizika takového rozhodnutí a nabídneme způsoby, jak rizika eliminovat (snížit)

- jestliže Vám již někdo dluží, zvolíme efektivní postup vymáhání pohledávky za využití všech zákonných prostředků (většinou postupujeme od mimosoudního jednání s dlužníkem prostřednictvím výzev k zaplacení, sepisu uznání dluhů a splátkového kalendáře, přes podání žaloby, zastupování v soudním řízení a následně až po vymáhání pohledávky v exekučním řízení)