JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová

 
advokátka se sídlem
Olbrachtova 599/8
29301 Mladá Boleslav

Trestní právo

- poskytujeme obhajobu téměř ve všech oblastech trestního práva, zejména v případech obvinění z trestných činů proti majetku, proti životu a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti, trestných činů obecně nebezpečných, hrubě narušujících občanské soužití, a jiných

- zvláštní pozornost věnujeme práci na poli soudnictví ve věcech mládeže

- v neposlední řadě zastupujeme v trestním řízení též osoby poškozené, kterým byla jednáním pachatele způsobena újma, aby neznalostí předpisů nebyla zkrácena jejich práva