JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová

 
advokátka se sídlem
Olbrachtova 599/8
29301 Mladá Boleslav

Soudní řízení

- posoudíme Vaši situaci a věcně zhodnotíme Vaše postavení v případném soudním řízení: neznamená to samozřejmě, že bychom byli ve všech případech schopni sdělit Vám s jistotou výsledek soudního sporu (to ostatně ani není možné, neboť i názory různých soudů na jednu a tu samou věc se liší); budete však mít jistotu, že v případě, že Vaše šance jsou mizivé, Vás na tuto skutečnost upozorníme, abyste zbytečně neabsolvovali předem prohrané spory, a opačně – jestliže bude reálná naděje na úspěch, využijeme všech dostupných právních prostředků, abyste svého nároku dosáhli

- před zahájením soudního řízení se většinou snažíme o mimosoudní dohodu s protistranou

- zastoupíme Vás v soudních sporech, a to ať jste na straně žalované či jste žalobci

- dle konkrétní situace sepíšeme veškerá podání k soudu, jako jsou žaloby, odvolání, dovolání, a podobně