JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová

 
advokátka se sídlem
Olbrachtova 599/8
29301 Mladá Boleslav

Smluvní právo

- sepisujeme smlouvy v oblasti práva občanského, obchodního i pracovního

- veškeré smlouvy sestavujeme dle požadavků klientů tak, aby vyhovovaly jejich konkrétní situaci a individuálním potřebám

- provádíme kontrolu a právní posouzení návrhů smluv předložených klientům protistranou – jestliže tedy obdržíte od Vašeho partnera již sestavenou smlouvu, upozorníme Vás na úskalí a eventuální nevýhody takového návrhu a v případě potřeby doporučíme úpravy nebo předložíme vlastní nástin řešení