JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová

 
advokátka se sídlem
Olbrachtova 599/8
29301 Mladá Boleslav

Pracovní právo

- poskytujeme poradenství zaměstnancům i zaměstnavatelům (zvláštní pozornost věnujeme agenturám práce)

- provedeme analýzu a doporučíme vhodný typ úpravy pracovněprávního vztahu

- sepíšeme vybraný typ smlouvy (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, o pracovní činnost), jakož i smlouvy související (dohoda o hmotné odpovědnosti, kvalifikační dohoda, a další)

- obdobně postupujeme v případě potřeby změny či zániku pracovněprávního vztahu - připravíme interní předpisy zaměstnavatelů

- v případě pracovněprávního sporu Vás zastoupíme při mimosoudním i soudním jednání

- pro zaměstnavatele bývá v této oblasti většinou výhodné takzvané paušální zastoupení (podrobnosti zde)

- níže se můžete seznámit s některými z našich rad v oblasti pracovního práva, které byly uveřejněny v MF Dnes:

MF Dnes 4.1.2007

MF Dnes 9.1.2007

MF Dnes 9.1.2007